Sportovní a záchranářský areál
Terén s divokou vodou Sulkov
Sportovní a záchranářský areál
Terén s divokou vodou Sulkov

Sportovní a záchranářský areál s divokou vodou Sulkov - Terén s divokou vodou.

Cílem projektu je vybudovat zázemí pro všechny vodáky amatéry i profesionály, pro sportovní či turistické oddíly, skauty, širokou veřejnost a ve vyhrazených hodinách pro výcvik hasičů a záchranářů.

Toto sportoviště v Plzeňském kraji chybí.

Navrhovaný terén s divokou vodou, případně v budoucnu rozšiřitelný na areál s komplet zázemím, bude 5 min. z kraje Plzně u křížení D5 a Domažlického přivaděče, viz mapa

mapa

PROVEDENÍ

Voda se bude čerpat mohutnými čerpadly z jezírka do kanálu s divokou vodou, umístěného nad jezírkem. Kanálem s divokou vodou, zasazeném do stávajícího terénu, se voda po pár minutách vrátí zpět do jezírka.

Elektřina pro napájení čerpadel bude odebírána ze sousedního areálu se solární elektrárnou, neboť jezdit se bude nejvíce na jaře a v létě, v době přebytků sluneční elektřiny. Do jezírka / stávajícího rybníka / bude zajištěno trvalé doplňování a cirkulace vody, bez níž by rybník za pár let vyschnul, místní CECH rybářů bude mít větší části rybníka nadále k dispozici na sportovní rybolov.

Jedná se o poslední vhodnou lokalitu v Plzni a okolí.

Využití terénu / areálu

Sportovní využití:
slalom, sjezd, rafting, kajaking, závody ČSK-VT, freestyle na divoké vodě, paddleboarding
Pro veřejnost:
rafting s guidem, kajaking s instruktorem, nafukovací kanoe, canyoning/bodyboarding, HydroSpeed,..
Hasiči - logo

Pro výcvik hasičů a dalších složek IZS k záchraně při povodních, mimořádných situacích, haváriích, pro pravidelné kurzy škol a univerzity v Plzni a okolí.

Podrobný popis a parametry Terénu a Areálu s divokou vodou je k dispozici
zde

Terén s divokou vodou Sulkov

V souladu s platným územním plánem bude na zdejších plochách rekultivace, zastavitelných pouze stavbami pro zlepšení využití území pro rekreaci a sport, projednán a zhotoven nejprve středně obtížný terén s divokou vodou pouze s nezbytně nutným sociálním zařízením. Obtížností bude terén něco mezi kanálem v Troji a v Roudnici.

parametry:

Obtížnost vodního terénu dle klasifikace WW odpovídající roku 2020:

vrchní třetina: WW 3-4,
prostředek: WW 3
spodní třetina WW 2-3
Celková délka terénu s divokou vodou činí cca 350m včetně dvou rozšíření (lagun) délky ca 20m.

šířka cca 11,5 m v horní části, 12 m ve střední části, až 12,5 m ve spodní části
průtok 8 až 12 m3/s
spád cca 2,7 m (jedná se o rozdíl úrovně hladiny na počátku dráhy a na konci = hladiny v jezírku v průběhu čerpání divoké vody )

 
Sportovní a záchranářský areál s divokou vodou Sulkov

Po projednání nového územního plánu a v případě velkého zájmu a dostatku financí bude dostavěn obtížný kanál pro světový pohár (slalom, sjezd), power rafting, závody v extrémním kajakingu apod. a současně dobudováno veškeré zázemí s ubytováním, loděnicí, obchodem, půjčovnou, restaurací, zázemím pro insturktory atp.

parametry:

Obtížnost: WW 4(+)
délka cca 270m, poté ústí do dráhy 1 v její horní třetině, následuje ca 280m dráhy 1 (WW3, WW2-3)
šířka cca 12m
průtok: 12 až cca 15 m3/s
v provozu bude přes den buď prvotní dráha 1 nebo dráha 2 a vždy zbylé dvě třetiny prvotní dráhy. Čerpadla jsou vybavena frekvenčním měničem a jsou společná pro obě dráhy, každé čerpadlo má dva výtoky, do prvotní dráhy a do dráhy č. 2

Kus divoké vody v Doudlevcích

Ve výtoku MVE v Doudlevcích bude od jara 2021 v provozu dočasný model části terénu divoké vody, jež bude v Sulkově, a to ve skutečné velikosti, měřítku 1:1. Jedná se o krátký testovací terén zejm. pro slalom s několika vlnami, případně vlnoválci, a s několika vracáky, zhotovený na dřevěném platu ve výtoku Doudlevecké elektrárny.

Plato bude s přestavitelným spádem ca mezi 30cm a 75cm, variabilním průtokem mezi 6 a 10 m3/s, tj. s různou obtížností a s možností tréninku od dětí po zkušenější vodáky. Použity budou překážky RapidBlocs, původně určené pro olympijský slalomový kanál v Tokiu, které následně najdou využití v Sulkově

Kus divoké vody se nachází u jezu a MVE Doudlevce 

mapa

Ježdění v Plzni - Doudlevcích nebo na Playspotu Kalikovák

přihlásit se na ježdění

Členové a trenéři, kdo máte zkušenosti s divokou vodou a jste trochu technicky zaměření a můžete pokud možno pravidelně (např. 1x týdně či 1x za 14dní) pouštět vodu v Doudlevcích, přihlaste se v sekretariátu (wwSulkov@gmail.com) a můžete se stát jedním ze správců.

Členové mají ježdění zdarma, ostatní za symbolických 50Kč denně.

Testovat a jezdit se v Doudlevcích bude ve dnech dle zájmu a počtu správců, předpoklad je denně 1 až 2 hodiny (podle průtoku Radbuzy) odpoledne v kuse, o víkendu možno 1 až 2 hodiny dopoledne a možno 1 až 2 hodiny odpoledne.

Vizualizace a Galerie

Seznam dárců

zobrazit tabulku
Darovat
  • Na výstavbu playspotu na Kalikováku jsme vybrali mezi pár vodáky a oddíly přes 200 tis Kč, téměř 1/3 nákladů na výstavbu! Ještě jednou děkujeme! Playspot i díky tomu stále funguje, byť freestyle je na něm limitován poslední roky trvalým suchem.
  • Stejně tak můžete podpořit kompletní terén, výhledově areál s divokou vodou u Plzně, členové i nečlenové jej mohou podpořit darem.
  • Uvažujete-li o členství, doporučujeme nejprve se zaregistrovat jako člen viz. níže, aby se vám dar započítal
  • Menší dary je možno poskytnout přímo např. přes QR kód platby nebo převodem na účet spolku: 2600841435/2010. Větší dary následně schvalují orgány spolku a v případě neschválení se vrací.
  • Dotaci na přípravu projektu s divokou vodou a projektovou dokumentaci poskytl nevýdělečnému spolku Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s. v roce 2020 Plzeňský kraj.
  • O další dotace od různých subjektů a z různých zdrojů bude požádáno nejpozději po získání stavebního povolení.
  • V případě, že by přes veškeré úsilí nebylo možno divokou vodu v Sulkově v budoucnu realizovat, dary je možno rozhodnutím valné hromady současně se zrušením spolku vrátit, podrobněji viz stanovy.

Lokalita

Ježdění na krátkém úseku divoké vody v Plzni - Doudlevcích

Umístění Terénu s divokou vodou Sulkov

ČLENSTVÍ

Členství ve spolku

Účelem spolku je zejména podpora sportovní činnosti v kraji, konkrétně pak příprava, vybudování a provozování potřebného zázemí pro veškeré sporty na divoké vodě provozované na profesionální úrovni, amatérsky nebo rekreačně.

stanovy spolku
Uhradit členský příspěvek a stát se členem
Do specifického symbolu uveďte telefon nebo do poznámky pro příjemce uveďte email, jinak vás nebude možno kontaktovat a platba bude považována za dar. Odesláním členského příspěvku souhlasíte se stanovami spolku a těmito podmínkami

Dle stanov spolku se členem může stát jak fyzická osoba, tak právnická osoba (oddíl či firma podnikající v oboru vodáctví, zážitkové agentury atp).

Základní členský příspěvek činí 300 Kč za celý kalendářní rok. Příspěvek bude použit na přípravu a zejm. jako vlastní vklad pro výstavbu  terénu s divokou vodou u Sulkova.

U firem činí základní členský příspěvek 2.000,- Kč, od zahájení výstavby Sulkova 10.000,- Kč za kalendářní rok, u oddílů činí 200,- Kč za aktivního kanoistu.“  Při vzniku členství po 30.6. je za první rok členský příspěvek poloviční. Příspěvky zasílejte na účet spolku: 2600841435/2010 nebo pomocí QR kódu. 

Do poznámky pro příjemce uveďte minimálně váš email, jinak vás nebude možno kontaktovat a platba bude považována za dar. Dále sem prosím uveďte datum narození / IČO a město bydliště / sídlo či další údaje u oddílů / firem dle stanov. Do specifického symbolu prosím uveďte váš telefon. Odesláním členského příspěvku souhlasíte se stanovami spolku.

Členové spolku mají ježdění v Doudlevcích zdarma (se samolepkou na lodi nebo na vestě) a ježdění v Sulkově budou mít se slevou.

Členové mohou podpořit projekt s divokou vodou v Sulkově darem (zejm. finančním) a posílit tím svou pozici ve spolku a zároveň získat větší slevu na ježdění v Sulkově.

Dotace z veřejných prostředků se připočítávají k dobru nepodnikajícím členům (zejm. oddílům).

Dotaci na přípravu projektu s divokou a projektovou dokumentaci poskytl nevýdělečnému spolku Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s., v roce 2020 Plzeňský kraj.

Předchozí projekty

Terény s divokou řekou v provozu:
Kalikovák 2009
Roudnice 2014